EnglishRussian
ARTICOUPLE & TRIOFIX HOME Types-General Articouple K Articouple F Articouple FR Triofix TK Triofix TR Triofix TRF Pusing at Sea HOME
Cyclic Operation Technicals News Tales InquiriesReference List Reference List History
Coupler Reference List-2 (Nos.41-80) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Line
No. Pusher name Engine
power
Coupler
model
Barge
D. W.
Owner Pusher builder Delivery
41 Kuroshio No. 2 2200 x 1 FRC-180 2300 Sanyu Kaiun Miura Shipbldg. Aug. 1986
42 No.8 Taisei-maru 1800 x 1 FRC-140 925 Hakata Kaiun Nakatani Shipyard Sep. 1986
43 Asano-maru* 600 x 1 FD-40 600 Kokura Kaiun Toyo Shipbldg. Sep. 1986
44 No.2 Sorin-maru 150 x 2 FD-15S 260 Nihon Yakin Kogyo Ishikawajima S. C. Oct. 1986
45 No.3 Sorin-maru 150 x 2 FD-15S 260 Nihon Yakin Kogyo Ishikawajima S. C. Oct. 1986
46 Shinryusho-maru 1000 x 2 FD-80 1500 Tsurumaru Kaiun Odo Zosen Yetsuko Feb. 1987
47 Sumiyoshi-maru 1600 x 2 KC-350 8000 Sumiyoshi Kaiun Shirahama Shipbldg. Mar. 1987
48 No.2 Kuzuryu-maru 800 x 2 FD-80 Crane Asahara-Gumi Maizuru Sochi Kensetsu Mar. 1987
49 No.28 Sada-maru 1000 x 1 FD-50 350 Seitoku-kaiun Kambara Shipbldg. Mar. 1987
50 Arata No.1 165 x 2 FD-8 150 Toa Harbour Works Toa Tekko June 1987
51 Arata No.2 165 x 2 FD-8 150 Toa Harbour Works Toa Tekko June 1987
52 Asahina 450 x 2 FD-15S Crane Yamauchi Doboku Fukui Shipbldg. Oct. 1987
53 No.3 Maruwa-maru 600 x 2 FD-30 1200 Seitoku Marine Works Muneta Shipbldg. Oct. 1987
54 No.2 Genkai 1400 x 2 FRC-180 2300 Hirata Aggregate Honda Shipbldg. Oct. 1987
55 Shiratori-maru 450 x 2 FD-15S Crane Daikyo Construction Fukui Shipbldg. Dec. 1987
56 Kaiwa-maru 1100 x 2 FD-80 3000 Kaiei Kisen Kaneko Shipyard Dec. 1987
57 No.5 Tsuru-maru* 1300 x 2 FD-110 5000 Toa Kaiun Sangyo Kobe Dockyard Feb. 1988
58 No.28 Shonai 750 x 2 FD-15S Crane Hayashi Construction Toyo Shipbldg. Mar. 1988
59 No.5 Kyoei-maru* 1800 x 2 FRD-250 6000 Kyofuku Kisen Shinkasado Dock June 1988
60 Calorius 4080 x 1 KD-185SS 10800 Elsam, Denmark Dannebrog Vaerft July 1988
61 Joulius 4080 x 1 KD-185SS 10800 Elsam, Denmark Dannebrog Vaerft July 1988
62 No.8 Taiko-maru 1000 x 2 FRC-140 1100 Taiko Kisen Daio Zoki Sep. 1988
63 Kari* 1600 x 2 KD-185SS 3100 Neste, Finland Hollming Dec. 1988
64 Taihozan-maru 1800 x 2 FRC-180 8000 Nishitaki Kaiun Odo Zosen Tetsuko Dec. 1988
65 No.2 Kyowa 1500 x 2 FRC-180 2400 Eiwa Kaiun Odo Zosen Tetsuko Dec. 1988
66 Weswear* 1500 x 1 FRD-140 2320 Svitzer Towing, U.K. Karstensen Skibsverft Feb. 1989
67 Mjolner 2500 x 1 FRD-140 2320 EM. Z. Svitzer, Denmark Karstensen Skibsverft Feb. 1989
68 Sanyo No.3 1600 x 1 FD-30 Crane Shinwa Doboku Daio Soki Mar. 1989
69 Aulis* 1600 x 2 KD-185SS 3100 Neste, Finland Hollming Apr. 1989
70 Tosa 2200 x 2 TRF-500 10000 Tochiku Kisen Kegoya Dock Apr. 1989
71 No.5 Nakajima-maru 250 x 2 FD-15S 280 Nakajima Unyu Ohto Shipbldg. Apr. 1989
72 No.6 Nakajima-maru 250 x 2 FD-15S 280 Nakajima Unyu Ohto Shipbldg. May 1989
73 Genseki 2000 x 2 FRC-210 9200 Tokuyama Genseki Yuso MEC/Kumamoto Dock July 1989
74 Hinode-maru 600 x 2 FD-15S Crane Yamaguchi Sangyo Daio Zoki Dep. 1989
75 Mitsuko-maru 2200 x 2 KC-400 10000 Watanabe Kisen MEC/Wakamatsu Shipbldg. Oct. 1989
76 No.33 Kaiun-maru 1800 x 1 FD-080 1150 Hasegawa Kaiun Kensetsu Kambara Shipbldg. Dec. 1989
77 No.1 Icho-maru* 800 x 2 FD-80 650 Tokyo Metropol. Govt. Keihin Dock Jan. 1990
78 No.41 Eifuku-maru 350 x 2 FD-15S 800 Toei Kaiun Daiwa Shipbldg. Jan. 1990
79 No.45 Seitoku-maru 750 x 2 FD-15S Crane Tani-Gumi Hishinaka Kairiku Unyu Jan. 1990
80 No.5 Hakuei-maru 1500 x 2 FRC-180 3200 Kitakyushu Unyu Kanmon Shipbldg. Mar. 1990

HOME Copyright Next